Tarihçe

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuştur. Eğitim hayatına 2020-2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi 2020 yılında Topkapı Kampüsü’nde kurulmuştur. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın amacı; geleneksel kütüphane hizmetlerini en yeni teknolojik gelişmeler ile destekleyerek, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının mümkün olan en kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılanması, eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin altyapısının oluşturulması ve tüm Kütüphane kullanıcılarının entelektüel faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel