Kütüphaneler Arası Ödünç (ILL)Kütüphaneler Arası Ödünç (ILL) & Doküman Sağlama


           Kütüphaneler Arası Ödünç (ILL) & Doküman Sağlama; İSTÜN Kütüphanesi koleksiyonunda mevcut olmayan yayınların yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ulusal/uluslararası iş birliği çerçevesinde temin edilerek akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla erişime sunulan hizmettir.


           İSTÜN Kütüphanesi koleksiyonunda mevcut olmayan yayınların (kitap, kitap bölümü, makale, konferans bildirisi, tez vb.) KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) veya TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) üzerinden kütüphaneler arası ödünç alma (ILL) yöntemiyle temin edilmektedir.

Genel Kurallar ve Yararlanma Koşulları:

Kütüphaneler Arası Kitap Sağlama (İSTÜN Kütüphanesi Kullanıcıları)

 1. Kütüphaneler arası ödünç alma hizmetinden üniversitemizin öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
 2. İstek sahibi ILL isteğinde bulunmadan önce aradığı yayının İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kütüphane kataloğunda olup olmadığını kontrol etmelidir.
 3. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın “ILL & Doküman Sağlama Talep Formu” doldurması gerekmektedir.
 4. Bir kullanıcı ILL yolu ile en fazla 5 kitap ödünç alabilir. (Diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç talep edilebilecek materyal sayısı, ilgili üniversitenin ILL politikasına göre değişlik gösterebilmektedir.)
 5. ILL İsteklerinin sağlanma süreleri, sağlayıcı kuruma bağlı olarak, 2-7 iş günü arasında değişiklik gösterebilir.
 6. Kaynağı talep eden kullanıcı, telif hakları kapsamında kaynağı kullanmayı ve belirtilen süre içinde iade etmeyi taahhüt etmiş sayılır.
 7. Bibliyografik bilgisi eksik/hatalı olarak talep edilen ve hiçbir kurumda saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilerek iptal edilir.
 8. Farklı üniversite kütüphanelerinden ödünç olarak temin edilen kitabın kullanım süreleri, ödünç alınan üniversite kütüphanesinin kurallarına göre belirlenmektedir. Talep edilen kitabın temin süresi gönderici üniversite kütüphanesi ile doğrudan alakalıdır.
 9. Kullanıcılar ödünç ek süre talebini, iade tarihinden bir hafta önce kutuphane@istun.edu.tr adresine bildirmelidir.
 10. Talep edilen kitap kütüphaneye ulaştıktan sonra 3 iş günü bekletilmektedir. Bu süre içerisinde teslim alınmayan kitaplar, talep edilen kuruma geri gönderilir.
 11. Ödünç alınan kitabın hasar görmesi veya kaybedilmesi durumunda, sağlayıcı kurumun kuralları geçerli olup doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcılar tarafından karşılanır.

Makale/Doküman ve Tez Sağlama (İSTÜN Kütüphanesi Kullanıcıları)

 1. Makale/doküman ve tez sağlama hizmetinden üniversitemizin tüm mensupları yararlanabilir.
 2. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın “ILL & Doküman Sağlama Talep Formu” doldurması gerekmektedir.
 3. Bibliyografik bilgisi eksik/hatalı olarak talep edilen ve hiçbir kurumda saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilerek iptal edilir.
 4. Makale/doküman ve tez talebinde bulunan kullanıcılar, telif hakları kapsamında kaynağı kullanmayı taahhüt etmiş sayılır.
 5. ILL İsteklerinin sağlanma süreleri, sağlayıcı kuruma bağlı olarak, 2-7 iş günü arasında değişiklik gösterebilir.

Diğer Kütüphanelerden Gelen Yayın Talep Koşulları:

 1. KİTS kapsamında yer alan anlaşmalı kurumlar tarafından en fazla 5 kitap (kargoda geçecek süre de dahil olmak üzere) 15 gün süre ile ödünç alınabilir.
 2. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, geciktirilmesi veya hasar görmesi durumunda İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesinin ödünç verme kuralları geçerlidir.
 3. Kaynak talebinde bulunan kurum, ilgili yayının kaybedilmesi, geciktirilmesi veya hasar görmesi durumunda İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesinin ödünç verme kuralları çerçevesinde tüm sorumlulukları kabul eder.
 4. Referans, rezerv ve görsel-işitsel kaynaklar, süreli yayınlar, tezler, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Kütüphane Yönetimi tarafından belirlenen ve dışarı çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
 5. İSTÜN Kütüphanesi gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 6. Uzatma işlemi; İSTÜN Kütüphanesi tarafından uygun bulunması halinde 1 defa ve 7 gün süre gerçekleştirilir.
 7. İsteklerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerle yapılan istekler karşılanamayacak ve kaynak talebinde bulunan kuruma bildirilecektir.
 8. Makale/doküman ve tez istekleri telif hakları kapsamında değerlendirerek gönderilecektir.
 9. Kargo/kırtasiye masrafları kaynak talebinde bulunan kurum tarafından karşılanır.
 10. Kaynak talebinde bulunan kuruma ait gecikmiş yayın(lar) varsa yeni istekler beklemeye alınır.
 11. Üniversitemiz yurtiçi kargo ile anlaşmalıdır. Özel durumlar harici kargoların Yurtiçi kargo ile gönderilmesi rica olunur.

ILL & Doküman Sağlama Talep Formu


Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı Türü*:
Adınız Soyadınız*:
Fakülte*:
Bölüm*:
Telefon:
E-posta Adresi*:
Kaynak Bilgileri

Kaynak Türü*:
Kitap Adı*:
Yazar Adı*:
ISBN / ISSN*:
Yayın Evi:
Yayın Yılı*:
Baskısı*:
Notlar:
Kitap Adı*:
Kitap Yazar/Editör Adı*:
Bölüm Başlığı*:
Bölüm Yazar Adı*:
ISBN / ISSN*:
Yayın Evi:
Yayın Yılı*:
Baskısı*:
Sayfa Aralığı*:
Notlar:
Dergi Adı*:
Makale Adı*:
Yazar*:
Yayın Yılı*:
Cilt:
Sayı:
Sayfa Aralığı*:
ISBN / ISSN:
DOI:
Notlar:
Tez Adı*:
Yazar*:
Tez Yılı*:
YÖK Tez Numarası*:
Notlar:
Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel