Abone Veri Tabanları

Veritabanı Adı İçeriği Bağlantılar
Academic Search Ultimate Academic Search Ultimate veri tabanı eczacılık, tıp, sağlık bilimleri, kimya, fizik, astronomi, mimarlık, mühendislik, müzik, sosyal bilimler, hukuk ve işletme konularını kapsayan özetleri ile indekslenen 17.500’den fazla dergiye ve 11.900’den fazla tam metin dergilere erişim sağlar.
AccessEngineering

Access Engineering, McGraw-Hill yayınevinin mühendislik alanında geliştirdiği zengin bir kaynaktır. Schaum Outlines koleksiyonu, biyomedikal, kimya, inşaat, iletişim, elektrik elektronik, enerji/petrol, çevre, malzeme, makine, endüstri, yazılım mühendisliği ve operasyonel yöneticilik konularını kapsamaktadır. Veri tabanı güncel ders kitaplarına, multimedya içeriklerine, müfredat planlarına, hazır şablonlara, mesleki haberlere ve DataVis ile malzeme özelliklerine erişim sağlamaktadır.

AccessMedicine

Access Medicine, McGraw-Hill yayınevinin Klinik tıp ve genel tıp alanında geliştirdiği öncü bir kaynaktır. İçeriği düzenli olarak güncellenmekte ve sıklıkla yeni kaynaklar eklenmektedir. Tıp öğrencileri, uzman hekim adayları, klinisyenler, araştırmacılar ve tüm sağlık çalışanları için hazırlanmıştır. Veri tabanı güncel ders kitaplarına, multimedya içeriklerine, olgu dosyalarına, uygulama/test kılavuzlarına, bütünleşik ilaç bilgilerine, kanıta dayalı uygulamalara, yaygın hastalıklara ilişkin hızlı yanıtlara ve Continuing Medical Education (CME) içeriklerine erişim sağlamaktadır.

AccessPharmacy

Access Pharmacy, McGraw-Hill yayınevinin Eczacılık alanında geliştirdiği ve ABD’de eczacılık eğitimi / board sınavı (NAPLEX) kullanılan veri tabanıdır. Düzenli olarak güncellenen, eczacılık eğitiminin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış çevrimiçi kaynaktır. Veri tabanı güncel ders kitaplarına, ilaç tedavi vakalarına, çalışma kartlarına, multimedya içeriklerine, NAPLEX inceleme ve sorularına, kanıta dayalı uygulamalara ve yaygın hastalıklara ilişkin hızlı yanıtlara erişim sağlamaktadır.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Applied Science & Business Periodicals Retrospective veri tabanı 1913 – 1983 yıllarında yayımlanmış eczacılık, kimyasal maddeler, havacılık ve uzay, iletişim ve bilgi teknolojileri, mühendislik, finans, iş sağlığı ve güvenliği konularında 2.000’den fazla indeks yayınına erişim sağlar.
Applied Science & Technology Index Retrospective Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 1913-1983 yılları arasında yayımlanmış olan 1.400 süreli yayından 3 milyondan fazla bibliyografik kaydı içermektedir.
Art Index Retrospective Sanat tarihi, antika, moda tasarımı, peyzaj mimarlığı, resim ve heykel alanlarında 1929-1984 yılları arasında 600’den fazla derginin ve 25.000'den fazla kitap incelemesine ait bibliyografik kayıtları içermektedir.
Bioline International Gelişmekte olan ülkelerde yayınlanan kaliteli araştırma dergilerine açık erişim sağlayan veri tabanıdır.
BioMed Central BioMed Central veri tabanı tıp, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yaklaşık 300 açık erişimli dergiye erişim sağlar.
Britannica Academic Edition

Britannica Academic Edition, geniş ve derinlemesine bilgiye erişebileceğiniz, yüz binlerce tam metin makale ve birincil kaynaklardan oluşan bir kaynaktır. Portal içerisinde 85.000'den fazla makale, 800.000 üzerinde süreli yayın tam metni, 50.000 üzerinde resim, 2.000'den fazla video, 10.000'den fazla e-kitap ve referans kaynağı bulunmaktadır. Bunların dışında biyografi bölümü, dünya atlası, timeline ve Merriam-Webster Unabridged Dictionary portalın sundukları arasındadır.

Business Periodicals Index Retrospective Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 yılları arasında yayımlanmış akademik ve ticari dergileri indekslenmektedir. 1.000’den fazla süreli yayın ve 2.500.000’den fazla makalenin bibliyografik kaydına erişilebilmektedir.
Business Source Ultimate 2.750'den fazla hakemli, 2.500'den fazla ticari ve popüler dergi olmak üzere toplam 5.250’den fazla tam metin e-dergi, 750'den fazla e-kitap, ülke ekonomi ve endüstri raporları ile şirket profilleri, pazar araştırma raporları, vaka çalışmaları ve farklı türde kaynaklar bulunmaktadır. Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon konularını kapsamaktadır.
Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi Tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan esere erişim sağlamaktadır. Büyük İstanbul Tarihi; İstanbul’un Emperyal Dönüşümleri, Dünya Ölçeğinde İstanbul, Topografya ve Yerleşme, Siyaset ve Yönetim, Demografi, Toplum, Din, İktisat, Ulaşım ve Haberleşme, Edebiyat-Sanat ve Kültür, Mimari, Eğitim-Bilim ve Teknoloji, Hafızalardaki İstanbul bölümlerinden oluşmaktadır.
Central & Eastern European Academic Source Central & Eastern European Academic Source veri tabanı tıp, sağlık bilimleri, fen bilimleri, edebiyat, hukuk, kütüphane ve bilgi bilimleri, işletme ve hukuk alanında Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde yayınlanan 660’tan fazla dergiye tam metin erişim sağlar.
ClinicalKey

ClinicalKey, Elsevier'in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 37'den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Veri tabanı içeriği ile 1.000'den fazla elektronik kitaba, 650’den fazla elektronik dergiye, 50.000’den fazla tıbbi ve cerrahi videoya, 50’den fazla klinik dermeye, 800’den fazla First Consult monografisi, 300’den fazla Procedures Consult video ve makalesine, 2.900’den fazla ilaç monografına, 15.000 hasta eğitim materyali, 4.500 uygulama rehberi, 4.000.000 görsel içeriğe, 1.400 konu sayfasına ve klinik deneme bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Kitaplara PDF olarak erişmek için kayıt olunması gerekmektedir.

Complete Anatomy

17.000’den fazla interaktif vücut yapısını, kardiyoloji, ortopedi, oftalmoloji, diş hekimliği, fitness alanlarında 1500’den fazla klinik video ve insan anatomisi, hasta başı ultrason uygulamaları, kadavra görüntüleri gibi birçok konuda 100’ün üzerinde ders yer almaktadır. Gerçek insan vücuduna en yakın olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha derine inmek için 15 ayrıntıda mikroanatomi modellerini kullanabilir, dokuların ve hücrelerin işleyişine yakından bakılabilmektedir. Hücre biyolojisi, kesit görüntüleri, kardiyak döngüyü gösteren kalp atımı, kas hareketleri, kasların köken ve yerleşimleri, kemik haritalama, sinirlerin ve arterlerin takibi gibi detaylı modeller ile anatomi öğrenimini derinleştirebilir, vücutta bulunan 12 farklı sistemi model üzerinden inceleyebilirsiniz.

Complete Anatomy Erişim Adımları

Dergipark Türkiye'de yayımlanan 2.000'den fazla dergi ve 472.500'den fazla makaleye erişim sunmaktadır.
Directory of Open Access Books (DOAB) 375'ten fazla yayıncıdan 27.500'den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Editoryal süreçlerden geçmiş, açık erişimli olan, bilimsel makaleleri içermektedir. Bu veri tabanında 14.548'den fazla dergi ve 4.852.000'den fazla makale bulunmaktadır.
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) ISSN International Centre kayıtlarında açık erişim bilimsel kaynaklar olarak tanımlanan dergiler, monograf serileri, konferans bildirileri ve bilimsel kaynakların bibliyografik kayıtlarını içerir.
Drama Online Playtext Collections

Drama Online Playtext Collections, Bloomsbury, Faber & Faber, Oberon Books, Nick Hern Books, Playrights Canada Press, TCG Books ve Aurora Metro Books yayınevlerine ait 500 kitap, 2.800’den fazla oyun ve drama metinlerine, Victoria ve Albert Müzesi ile Amerikan Shakespeare Merkezi'nden 700 görüntüye erişim sağlamaktadır.

DynaMed DynaMed veri tabanı hekimler tarafından hazırlanan kanıta dayalı referans kaynağıdır. 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi incelenir, özetler hazırlanır ve bilgi olarak sunulur.
Ebsco eBook Super Collection

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 540.000’den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır. Tıp, teknoloji, fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, matematik coğrafya, dil, edebiyat, din bilimleri, eğitim, ekonomi, finans, felsefe, güzel sanatlar, hukuk, iletişim ve medya, işletme ve yönetim, psikoloji, siyasi bilimler, sosyal bilimler, spor bilimleri ve tarih gibi daha birçok konuda elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır. Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley & Sons, Harvard University Press, Cambridge University Press, MIT Press ve Cornell University Press gibi önemli yayınevlerine ait kitapları da içermektedir.

Education Resource Information Center (ERIC)

Education Resource Information Center (ERIC), Eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC, 631.000'den fazla tam metin doküman sunmaktadır.

Emerald Premier eJournal Emerald Premier eJournal veri tabanı sağlık, işletme, bilgi yönetimi, kamu yönetimi, eğitim, mühendislik ve kütüphanecilik konu alanlarında 309 dergiye tam metin erişim sağlar.
EndNote Online EndNote (Online); kişisel bilgi veri tabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan özel bir veri tabanı ve bibliyografya yazılımıdır. Makale yazım sürecinizde farklı atıf stilleri (APA, MLA, Harvard, Turabian vb.) ile referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olmaktadır. Tüm İSTÜN mensupları Web of Science hesaplarını kullanarak ya da "Register" alanından ücretsiz yeni bir hesap oluşturarak EndNote'u online olarak kullanabilmektedir. Web of Science Match Manusctip (dergi eşleştirme) özelliği ile makalenizi yayınlamak için en uygun dergileri konu algoritmaları kullanarak önerecektir.
EThOS EThOS veri tabanı İngiltere’nin ulusal tez merkezidir. 500.000’den fazla doktora tezine erişim sağlar.
European Pharmacopoeia Online

European Pharmacopoeia, Avrupa'da farmasötik ürünleri hazırlamak üzere kullanılan etken madde ve eksipiyanları listeleyen bir farmakopedir. Kimyasal maddeler, antibiyotikler, biyolojik maddelerinsanlar ve hayvanlarda kullanılmak üzere aşılar, immunolojik serum, radyofarmasötik preparatlar, bitkisel ilaçlar, homoeopatik preparatlar ve homeopatik stokları içeren spesifik ve genel monografı içerir. European Pharmacopoeia Online ile güncel (10th Edition) ve arşivlenmiş monograf ve standartlara erişmek mümkündür. Dünya çapında 120’dan fazla ülkede uygulanmakta olup 39 Avrupa ülkesinde yasal olarak bağlayıcıdır.

European Pharmacopoeia Online veri tabanını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Food Chemicals Codex (FCC)

Food Chemicals Codex (FCC), gıda bileşenlerinin saflığı ve kimliği için uluslararası kabul görmüş standartların bir koleksiyonudur. FCC standartları uluslararası uzmanlar tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır. İçeriğinde gıda sınıfı kimyasallar, işleme yardımcıları, gıda bileşenleri (bitkisel yağlar, früktoz, peynir altı suyu ve amino asit), aroma maddeleri, vitaminler ve fonksiyonel gıda bileşenleri (likopen, olestra ve fruktooligosakkarit) gibi 1.200’den fazla monograf vardır.

Her kullanıcı kendi hesabını “@istun.edu.tr” uzantılı e-posta adresi ile oluşturmalıdır.

USP-NF ve FCC Kayıt Rehberi

Google Akademik Google tarafından hizmete alınan ve sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.
Hindawi Open Access Journals Hindawi Open Access Journals veri tabanı tıp, biyolojik bilimler, fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanındaki açık erişimli dergilere erişim sağlar.
IEEE Explore Digital Library Bilgi teknolojisi, elektrik-elektronik mühendisliği, biyomedikal, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik, teknoloji ve toplum gibi konularda 528 dergi, 28.300 konferans serisi, 4.184 standart dahil 4 milyondan fazla kaynağa erişim sağlamaktadır.
İKSAD E-Kitap Veri Tabanı İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından çeşitli dillerde ve eğitim bilimleri, fen bilimleri ve matematik, filoloji, güzel sanatlar, hukuk, ilahiyat, mimari planlama ve tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal, beşerî ve idari bilimler, spor bilimleri, ziraat, orman ve su ürünleri konularında oluşturulmuş 900'den fazla açık erişimli e-kitabı içermektedir.
İntihal.net

İntihal.net, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı yerli bir yazılımdır. Makale, rapor, tez, proje, öğrenci ödevi gibi belgelerin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. İntihal.net’i kullanmak isteyen akademisyen ve öğrenciler, erişim tanımlamaları ve hesap aktivasyon işlemleri için “@istun.edu.tr” uzantılı e-posta adresleri ile yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan kayıtlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın onayı ile aktif olmaktadır.

İThenticate iThenticate, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından (Dr. Doç. Prof.) sadece “MAKALE” kontrollerini yapabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır. Üyelik ve destek talebi için web sitemizdeki bilgilendirme metnini okuyabilir, rehberleri inceleyebilir veya "kutuphane@istun.edu.tr" adresine e-posta gönderebilirsiniz. iThenticate kullanımında “KOTA“ bulunmaktadır.
JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Son Erişim: 31 Aralık 2022

Araştırma ve eğitim içerikleri ile farklı konularda 16.000'den fazla bilimsel eğitim videosuna erişim sağlamaktadır.

Kapsadığı konular; Biology, Developmental Biology, Genetics, Biochemistry, Neuroscience, Immunology and Infection, Medicine, Cancer Research, Behavior, Bionengineering, Engineering, Chemistry, Advanced Biology, Basic Biology, Chemistry, Clinical Skills, Environmental Sciences, Physics, Psychology, Core: Biology, Core: Social Psychology, Lab Manual: Biology, Lab Manual: Chemistry

JSTOR JSTOR veri tabanı bilim, teknoloji, ekoloji, botanik, sağlık, sanat, matematik, tarih, eğitim, sosyal ve beşerî bilimler gibi 70’ten fazla disiplini kapsayan 3.938 dergiye erişim sağlar.
KoreaMed Kore Tıp Dergisi Editörleri Birliği'nin (KAMJE) tarafından hazırlanan bu platform ile tıp, dişçilik, hemşirelik, beslenme ve veterinerlik konularında 303.000'den fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
KoreaScience Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) tarafından 1997 yılından beri geliştirilen KoreaScience veri tabanı ile sağlık bilimleri, matematik, fizik, kimya, mühendislik, elektrik, elektronik, teknoloji, tarih, felsefe, edebiyat, siyaset, ekonomi ve tarım konu alanlarında 1.5 milyondan fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
Library, Information Science & Technology Abstracts Library, Information Science & Technology Abstracts kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalara yardımcı olan indeks veri tabanıdır. 610’dan fazla derginin özetleriyle birlikte indekslerine erişim sağlayabilirsiniz.
MasterFILE Complete MasterFILE Complete veri tabanı sağlık, spor, kültürel çalışmalar, bilim, eğitim gibi konu alanlarında yayımlanmış 2.300’den fazla tam metin popüler dergiye, 870’nin üzerinde referans kitaba ve 1.8 milyondan fazla harita, fotoğraf gibi görsellere erişim sağlar. Dergilerin içeriği 1922 yılından günümüze kadar uzanmaktadır.
MasterFILE Reference eBook Collection MasterFILE Reference eBook Collection veri tabanı sağlık bilimleri, bilim, bilgisayar, spor gibi konu alanlarında Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelen 750’den fazla elektronik kitaba erişim sağlar.
Medline Medline veri tabanı tıp, genetik, kimya, biyoloji, sağlık ve yaşam bilimleri konularında 5.600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetlerinin indekslerine erişim sağlar.
Medline Complete Medline Copmlete veri tabanı sağlık alanında birincil danışma kaynağı olan MEDLINE (PubMed)’de indekslenen 2.200’den fazla dergiye “tam metin” erişim olanağı sağlamakta ve 1916 yılından günümüze güncel literatürü takip eden önemli dergileri bünyesinde barındırmaktadır. Kardiyoloji, patoloji, biyoloji, dermatoloji, onkoloji, psikiyatri, immünoloji, hematoloji, nefroloji, endokrinoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, üroloji, nöroloji, gastroenteroloji, anestezi ve reanimasyon, ortopedi ve travmatoloji, halk sağlığı, jinekoloji, farmakoloji, obezite ve daha birçok konuda yüksek kaliteli dergilere ve 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığına erişim imkânı sağlamaktadır.
Mendeley

Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi iş birliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

Newspaper Source Plus Newspaper Source Plus veri tabanı 1.200’den fazla tam metin gazeteye, 130 haber bültenine ve 80 milyondan fazla tam metin makaleye erişim sağlar. The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post içerisinde bulunan gazeteler arasındadır.
Newswires Newswires veri tabanı başlıca dünya haberlerine 30 günlük arşivi ile erişim sağlar. AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News ve daha birçok haber kaynağından haberleri içerir.
Open Access Theses and Dissertations Open Access Theses and Dissertations veri tabanı 5 milyondan fazla dünyada yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezine erişim sağlamaktadır.
OpenAIRE 39 milyondan fazla yayın, 620.000’den fazla veri seti, 11.000’den fazla açık erişim kaynağı ve diğer açık erişimli dergileri kullanıma sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa açık erişim politikaları ilgili rehber ve kılavuzlar da bulunmaktadır.
OpenDissertations OpenDissertations veri tabanı 1902 yılından günümüze kadar Amerika’da yayımlanmış 1.2 milyondan fazla doktora tezine erişim sağlar.
OVID LWW

OVID LWW veri tabanı tıp ve sağlık uzmanlık alanlarında özel konu başlıklarıyla 419 dergiye tam metin erişim sağlar.

PLOS PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüme öncülük ederek araştırmacıları bilim ve tıpta ilerlemeyi hızlandırmaları için güçlendiren, kâr amacı gütmeyen bir Açık Erişim yayıncısıdır. PLOS veri tabanı biyoloji, genetik, tıp alanındaki açık erişimli dergilere erişim sağlamaktadır.
PressReader

120 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 7.300’ün üzerinde günlük gazeteye ve popüler dergiye (Türkçe gazete ve dergiler dahil) orijinal formatıyla güncel olarak erişim sağlamaktadır. Bilim, teknoloji, tarih, aile, din, eğlence, el sanatları, fotoğrafçılık, finans, moda, müzik, oyun, sağlık, fitness, sanat, seyahat, spor, tasarım, havacılık, yemek, mutfak ve daha birçok konuda dergi ve gazeteyi inceleyebilirsiniz.

PressReader Kullanım Rehberi

PressReader Yayın Listesi

Proquest Dissertations & Theses Proquest Dissertations &T heses veri tabanı dünyada yayımlanan 2.6 milyondan fazla yüksek lisans ve doktora tezine tam metin erişim sağlar.
ProQuest Ebook Central Open Access Collection

Ebook Central Open Access Collection, kullanıcı sınırı bulundurmadan 2.700’den fazla açık erişimli e-kitabı içermektedir. Tıp, sağlık, mühendislik, teknoloji, eğitim, siyaset bilimi, işletme, ekonomi, sanat, mimarlık, sosyoloji, felsefe, tarih ve hukuk gibi daha birçok konuda elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.

PubChem PubChem, kimyasal moleküllerin bilgi tabanıdır. Sistem ABD Ulusal Sağlık Dairesine bağlı Ulusal Tıp Kütüphanesi kuruluşu olan Ulusal Biyoteknoloji Merkezi tarafından işletilir.
Pubmed Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. Ağaç diyagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5,600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile indekslenir.
Regional Business News Birleşik Devletler ve Kanada’da yayımlanmış Regional Business News, The Washington Post ve PR Newswire US gibi 100’den fazla yerel işletme yayınından haberlere tam metin erişim sağlamaktadır.
RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı

RxMediaPharma, ülkemizde ruhsatlandırılan tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, bitkisel ürünler, beslenme destekleri, dermakozmetik ürünler ve veteriner ilaçlar hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir. RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nı kullanmak isteyen kullanıcılarımızın Kütüphanemizi ziyaret etmesi gerekmektedir.

Science Direct Science Direct veri tabanı kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde 2.293 dergiye erişim sağlar.
Scopus 5.000’den fazla yayıncıdan, 22.000’den fazla hakemli dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
Springer E-Book Collection

Springer yayınevi tarafından 2019-2021 yıllarında tıp konusunda yayınlanmış ve İSTÜN Kütüphanesi tarafından satın alınan 2.560 e-kitap ve referans kaynağına tam metin erişim sağlamaktadır.

Springer Nature - Academic Journals Springer Nature Academic Journals veri tabanı sağlık bilimleri, fen bilimleri ve biyoloji bilimleri alanında 1997 yılından günümüze 38 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Adis Springer Nature – Adis veri tabanı sağlık bilimleri alanında 22 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Nature Journals All Springer Nature Nature Journals All veri tabanı sağlık bilimleri, biyoloji bilimleri, fizik ve çevre bilimleri alanında 2007 yılından günümüze 46 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Palgrave Macmillian Journals Springer Nature Palgrave Macmillian Journals veri tabanı işletme, ekonomi, sosyal ve beşerî bilimler ve uluslararası ilişkiler konu alanında 1997 yılından günümüze 47 dergiye tam metin erişim sağlar.
SpringerLink SpringerLink veri tabanı tıp, halk sağlığı, biyotıp, eczacılık, kimya, fizik, psikoloji, eğitim, mühendislik, matematik ve daha birçok konu alanını içeren 1997 yılından günümüze 2.281 tam metin dergiye erişim sağlar.
SpringerOpen SpringerOpen veri tabanı tıp, sağlık, diş hekimliği, kimya, matematik, mühendislik, teknoloji, ekonomi, eğitim ve daha birçok konu alanını içeren 185’ten fazla açık erişimli dergiye erişim sağlar.
Taylor & Francis Taylor & Francis veri tabanı pek çok konu alanında 2.226 dergiye erişim sağlamaktadır. Taylor & Francis dergileri içerisinde tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eğitim, ekonomi, bilgisayar bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve hukuk konu alanında 600.000’den fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
TDV İslâm Ansiklopedisi TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış hem madde listesi hem de içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. TDV İslâm Ansiklopedisi; Arap Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Dinler Tarihi, Fars ve Urdu Edebiyatları, Fıkıh, Hat, Hadis, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Mimari, Mûsiki, Tefsir, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Tarihi ve Medeniyeti konularından oluşmaktadır.
The Belt and Road Initiative Reference Source “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu tam metin veri tabanı, 5.000'e yakın akademik dergiye ve 50'den fazla gazeteye erişim sağlar. Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret ve yapı konularını kapsamaktadır.
The National Academies Press The National Academies Press ile bilim, mühendislik, eğitim, teknoloji, matematik, kimya, fizik, beslenme ve tıp konularında 9.900’den fazla rapor ve e-kitaba erişim sağlayabilirsiniz.
The National Cancer Institute Kanser araştırmaları için en önemli kuruluşlardan birisi olan National Cancer Institute tarafından, kanser hakkında hazırlanan yayınlara, sözlüklere, doğru ve güncel bilgilere, araştırmacılar için sunulan özel kaynaklara ve linklerine erişim sağlayabilirsiniz.
TR Dizin TR Dizin veri tabanı Türkiye Akademik Ağ ve Bilimsel Merkezi (ULAKBİM) tarafından oluşturulan, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayımlanan bilimsel dergilere erişim sağlar.
Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı, Türkiye'de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini ve indekslenmesi hedefleyen veri tabanıdır.
Türk Psikiyatri Dizini Türk Psikiyatri Dizini 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak Türkçe yayınlanan Psikiyatri ve ilişkili bilimlerle ilgili dergilerin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayan bilimsel bir çalışmadır.
Türkiye Akademik Arşivi

Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Turnitin Turnitin, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Öğrenci ödevleri, raporları, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Üyelik ve destek talebi için web sitemizdeki bilgilendirme metnini okuyabilir, rehberleri inceleyebilir veya "kutuphane@istun.edu.tr" adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bu hizmetten sadece öğretim üyeleri (Dr. Doç. Prof.) yararlanabilir.
Ulusal Gıda Kompozisyon Veri tabanı TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.
United States Pharmacopeia - National Formulary (USP-NF)

USP-NF, United States Pharmacopeia (USP) ve National Formulary (NF) birleşiminden oluşmaktadır. İçeriğinde ilaçların bileşimini, tanımını, hazırlama yöntemini, dozaj bilgilerini ve güncel standartları barındıran resmi bir yayındır.

Her kullanıcı kendi hesabını “@istun.edu.tr” uzantılı e-posta adresi ile oluşturmalıdır.

USP-NF ve FCC Kayıt Rehberi

Web News Web News veri tabanı farklı konularda 14.000’den fazla dünya haberlerine tam metin erişim sağlar.
Web of Science - Art & Humanities Citation Index (A&HCI)

Web of Science - Art & Humanities Citation Index (A&HCI) veri tabanı sanat ve beşerî bilimler alanlarında 1975’ten günümüze 1.800’den fazla derginin atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Book Citaiton Index-Science (BKCI-S)

Web of Science - Book Citaiton Index-Science (BKCI-S) veri tabanı bilim ve teknoloji alanlarında 2005’ten günümüze yayımlanmış 104.500’den fazla kitabın atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Book Citaiton Index-Social Science & Humanities (BKCI-SSH)

Web of Science - Book Citaiton Index-Social Science & Humanities (BKCI-SSH) veri tabanı sosyal bilimler, sanat, doğa ve beşerî bilimler alanlarında 2005’ten günümüze yayımlanmış kitapların atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S)

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) veri tabanı biyokimya, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, mühendislik ve tıp konu alanlarında 1990’den günümüze konferans bildirileri atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

Web of Science - Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH) veri tabanı sanat, ekonomi, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, edebiyat ve yönetim bilimleri alanlarında 1990’dan günümüze yayımlanmış konferans bildirileri atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanı bilgisayar, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında 2015’ten günümüze 7.800’den fazla kaynağın atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

Web of Science - Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) veri tabanı tıp, doğa, bilim, teknoloji ve uygulamaları bilimler alanlarında 1980’den günümüze 9.200 derginin atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Web of Science - Social Science Citation Index (SSCI)

Web of Science - Social Science Citation Index (SSCI) veri tabanı sosyal bilimler alanlarında 1980’den günümüze 3.400 derginin atıf indeksine erişim sağlar. Sadece ilgili indekste tarama yapılabilmesi için veri tabanına giriş yapıldıktan sonra “Editions” alanından seçim yapılması veya taramanın sınırlandırılması gerekmektedir.

Wiley Online Library Wiley Online Library veri tabanı tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyoloji ve pek çok disiplindeki 1.497 tam metin dergiye erişim sağlar.
YÖK Tez Merkezi Lisansüstü tezlerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılmasıyla oluşan tez platformudur.
Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel